Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Povodí Labe upozorňuje na uzavření části promenádní cesty u přehrady Harcov v Liberci. Důvodem je propadnutí cca 8 m bývalého náhonu vedoucího na původní Textilanu před klubovnou Junáka a Českého skauta, a to v části staveniště, která byla již před touto událostí zaplocena. Vzhledem k tomu, že podzemní náhon vede v trase pod promenádní cestou podél přehrady Harcov, která byla pro veřejnost částečně přístupná, a při jeho případné další havárii by mohlo dojít k propadnutí cesty, musela být cesta v úseku dlouhém cca 300 m směrem od hráze uzavřena dříve, než bylo původně v plánu.
Připravovaná suchá nádrž Mělčany bude zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící podél Dědiny (Zlatého potoka) pod nádrží, zejména Mělčany, Dobrušku a Pulice. Kladný vliv se projeví i dále po proudu v Českém Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem. Současný stav příprav výstavby je popsán v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2023“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2023.
Kalendář Povodí Labe 2023
Bendová Hana 23. prosinec 2022
Povodí Labe přeje všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2023. V příloze si můžete prohlédnout kalendář Povodí Labe 2023 v elektronické podobě.
Povodí Labe ukončilo rekonstrukci koruny hráze na přehradě Pastviny na Divoké Orlici. Po dobu rekonstrukce byla hráz vodního díla zcela uzavřena, nyní byla uvedena do provozu nová a bezpečnější komunikace na hrázi přehrady. Podrobnosti o rekonstrukci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz