Orientační přepočet hodnot kilometráže Labe
Zpět na hlavní stránky

Administrativní kilometráž Labe platná do 30.9.2009
původní hodnoty ř.km 0.0 až 371.364

Nová administrativní kilometráž Labe platná od 1.10.2009
nové hodnoty ř.km 726.592 až 1095.294
přepočet původní administrativní kilometráže Labe na novou (evropskou) a naopak
zde zadejte hodnotu ř.km:   Výsledná kilometráž:
Přepočtené hodnoty jsou pouze orientační, přesnou hodnotu je nezbytné ověřit na mapovém podkladu nebo v tabulce vybraných objektů. Odůvodnění a podrobný popis naleznete zde.