Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Dny otevřených dveří 2023
Bendová Hana 9. březen 2023
Dne 22. března 2023 oslaví vodohospodáři spolu se širokou veřejností Světový den vody. Povodí Labe pořádá při této příležitosti Dny otevřených dveří na vodních dílech a zve všechny zájemce k návštěvě.
Povodí Labe upozorňuje na skutečnost, že od středy 1. 3. 2023 bude zcela uzavřena komunikace na hrázi přehrady Harcov v Liberci. Důvody jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe upozorňuje na uzavření části promenádní cesty u přehrady Harcov v Liberci. Důvodem je propadnutí cca 8 m bývalého náhonu vedoucího na původní Textilanu před klubovnou Junáka a Českého skauta, a to v části staveniště, která byla již před touto událostí zaplocena. Vzhledem k tomu, že podzemní náhon vede v trase pod promenádní cestou podél přehrady Harcov, která byla pro veřejnost částečně přístupná, a při jeho případné další havárii by mohlo dojít k propadnutí cesty, musela být cesta v úseku dlouhém cca 300 m směrem od hráze uzavřena dříve, než bylo původně v plánu.
Připravovaná suchá nádrž Mělčany bude zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící podél Dědiny (Zlatého potoka) pod nádrží, zejména Mělčany, Dobrušku a Pulice. Kladný vliv se projeví i dále po proudu v Českém Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem. Současný stav příprav výstavby je popsán v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2023“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2023.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik