Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Bílé Labe, velká štěrková přepážka
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství představilo třetí etapu protipovodňových opatření
Burianová Jana, Ing.  3. prosinec 2014
Státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství ČR připravilo společné setkání se starosty obcí a měst v dílčím povodí Horního a středního Labe, jehož hlavní náplní byla problematika přípravy a realizace protipovodňových opatření.

Základním tématem společného setkání bylo představení činnosti státního podniku Povodí Labe, již realizovaných, aktuálně rozpracovaných a připravovaných akcí. Převážná část setkání byla věnována programu třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR a akcím připravovaným státním podnikem Povodí Labe v rámci této etapy. Na setkání přijal pozvání zástupce Ministerstva zemědělství ČR vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Setkání inicioval generální ředitel státního podniku Povodí Labe Ing. Marián Šebesta a pozváno bylo 22 starostů a primátorů z dílčího povodí Horního a středního Labe a radní Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli státního podniku Povodí Labe, který všechny přítomné srdečně přivítal a seznámil je s hlavní činností a posláním podniku. Ve své prezentaci nezapomněl zmínit ani hlavní cíle podniku v dalších letech.

Setkání pokračovalo představením programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III a podmínek pro jeho realizaci, kterého se ujal zástupce Ministerstva zemědělství. Akce připravované k realizaci v rámci této etapy programu v dílčím povodí Horního a středního Labe prezentoval následně investiční ředitel Ing. Petr Martínek. Slova se poté ujali také starostové a primátoři, kteří vzájemné setkání s povděkem přivítali a rozvinuli diskuzi k tématu.

„Pevně věřím, že naše snaha o otevřenost a vzájemnou spolupráci povede k nalezení smysluplných řešení,“ řekl na závěr v sídle státního podniku v Hradci Králové generální ředitel Ing. Marián Šebesta, který tím zakončil první společné setkání Povodí Labe a Ministerstva zemědělství se starosty obcí a měst.

V setkání se zástupci obcí a měst dalších dílčích povodí v působnosti státního podniku bude Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství pokračovat v příštím roce.

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz