Povodí Ohře Povodí Moravy Povodí Vltavy Povodí Odry Povodí Vltavy Povodí Ohře Povodí Moravy Povodí Labe Povodí Odry
     UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky.
   Celkový přehled   


Průhlednost:

> 2 m

> 1 m  ≤ 2 m

≤ 1 m

 neměřeno

Územní působnost s.p. Povodí:

Závod Jablonec nad Nisou

Závod Pardubice

Závod Roudnice nad Labem

Poznámka: 
Parametr průhlednost je měřen pouze v období 1.3.- 31.10.,
pokud tomu nebrání výskyt ledových jevů.
 Povodí Labe, státní podnik © 2022
Aplikace vyrobena firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2022