Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Projekty  >  Vyhláška č. 431/2001 Sb.- formuláře  >  Vyhláška č. 431/2001 Sb.- formuláře
Vyhláška č. 431/2001 Sb.- formuláře
Ohlašování údajů pro vodní bilanci
Augulis Dainius, Ing.  19. listopad 2021
dle § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
V souvislosti s přijetím novely zákona č. 25/2008 Sb., zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, jsou provozovatelé povinni provést ohlašovací povinnost prostřednictvím portálu ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz.
Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk) na internetových stránkách https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk/ .
V případě, že po přihlášení do systému ISPOP není ohlašovateli přiřazeno odpovídající místo užívání vody, kontaktujte pracovníky Povodí Labe, státní podnik na níže uvedených kontaktech.
Vypouštění OV:
Ing. Aleš Kovář (tel. 495 088 673), kovara@pla.cz
Ing. Irena Skalická (tel. 495 088 660), skalickai@pla.cz
Bc. Zdeněk Holler (tel. 495 088 654), hollerz@pla.cz
Podzemní vody:
Ing. Aleš Kovář (tel. 495 088 673), kovara@pla.cz
Povrchové vody:
Romana Skořepová (tel. 495 088 661), skorepovar@pla.cz

 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik