Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Národní plán obnovy  >  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže  >  Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Národní plán obnovy - kap. 2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Bendová Hana  27. listopad 2023

Projekty financované z prostředků Národního plánu obnovy - kap. 2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích:

MVN Slepotice, Kolajka, odtěžení sedimentů
MVN Slepotice, Kolajka, rekonstrukce hrází, ř. km 2,372
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900
Plátenický potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,177 - 0,195
MVN Vlčkovice, obnova vodního díla
Ohrazenický potok, Ohrazenice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,360 - 3,540
Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 -3,540
VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí
VD Jahodnice, odstranění nánosů
Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř. km 0,395 - 1,300
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
 
Podrobnější informace o jednotlivých projektech jsou uvedeny v přílohách.
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik