Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Povodí Labe v souvislosti s vypouštěním přehrady Harcov upozorňuje na nebezpečí vstupu na obnažené břehy a dno nádrže. Vzhledem k tomu, že obnažené břehy nádrže i nánosy, jejichž výška může být lokálně i přes 1 m, jsou stále částečně zvodnělé a při vstupu na ně hrozí zapadnutí a uvíznutí, žádáme tímto návštěvníky a obyvatele, aby v žádném případě nevstupovali za zábradlí do prostoru vypuštěné nádrže. Děkujeme za pochopení a vstřícné jednání.
Povodí Labe začne 19.9.2022 vypouštět přehradu Harcov v Liberci kvůli rekonstrukci vodního díla. Vypouštění potrvá asi měsíc a nádrž bude prázdná po celou dobu rekonstrukce, tedy do poloviny roku 2025. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe upozorňuje vodáckou veřejnost na skutečnost, že ve dnech 12.9. – 16.9.2022 bude z důvodu opravných prací na jezu v Dolánkách u Turnova vypuštěna jezová zdrž. Veškerý průtok Jizerou bude převáděn obtokovým korytem pod vakovým jezem. Doporučujeme ukončit plavbu v bezpečné vzdálenosti od obvyklého místa přistávání!
Po 25 letech od katastrofální povodně Povodí Labe dokončilo ucelený systém protipovodňových opatření v povodí Třebovky v Pardubickém kraji. Tento systém PPO se postupně realizoval od roku 2000 do roku 2022. Realizace celého souboru opatření byla navázána na dotační programy Ministerstva zemědělství určené pro prevenci před povodněmi. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 31. 8. 2022
Bendová Hana 31. srpen 2022
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz