Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe v souvislosti s vypouštěním přehrady Harcov upozorňuje na nebezpečí vstupu na obnažené břehy a dno nádrže. Vzhledem k tomu, že obnažené břehy nádrže i nánosy, jejichž výška může být lokálně i přes 1 m, jsou stále částečně zvodnělé a při vstupu na ně hrozí zapadnutí a uvíznutí, žádáme tímto návštěvníky a obyvatele, aby v žádném případě nevstupovali za zábradlí do prostoru vypuštěné nádrže. Děkujeme za pochopení a vstřícné jednání.
Povodí Labe začne 19.9.2022 vypouštět přehradu Harcov v Liberci kvůli rekonstrukci vodního díla. Vypouštění potrvá asi měsíc a nádrž bude prázdná po celou dobu rekonstrukce, tedy do poloviny roku 2025. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe upozorňuje vodáckou veřejnost na skutečnost, že ve dnech 12.9. – 16.9.2022 bude z důvodu opravných prací na jezu v Dolánkách u Turnova vypuštěna jezová zdrž. Veškerý průtok Jizerou bude převáděn obtokovým korytem pod vakovým jezem. Doporučujeme ukončit plavbu v bezpečné vzdálenosti od obvyklého místa přistávání!
Po 25 letech od katastrofální povodně Povodí Labe dokončilo ucelený systém protipovodňových opatření v povodí Třebovky v Pardubickém kraji. Tento systém PPO se postupně realizoval od roku 2000 do roku 2022. Realizace celého souboru opatření byla navázána na dotační programy Ministerstva zemědělství určené pro prevenci před povodněmi. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 31. 8. 2022
Bendová Hana 31. srpen 2022
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
V příštích dnech si připomeneme katastrofální povodně v srpnu 2002, která na území ve správě Povodí Labe zasáhla zejména oblast dolního Labe. Povodeň byla významným impulsem ke zvýšení obecného povědomí o důležitosti protipovodňové ochrany a k budování protipovodňových opatření nejen v zasažených oblastech. Nejvýznamnější stavby protipovodňové ochrany na středním a dolním Labi a v povodí Jizery a Lužické Nisy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšením podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2022 do poloviny roku 2025. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe pomůže hasičům ke zvládnutí rozsáhlého požáru lesa v národním parku České Švýcarsko navýšením průtoku v Labi pod vodním dílem Střekov. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 27.7.2022
Bendová Hana 28. červenec 2022
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Příští týden uplyne 25 let od katastrofálních povodní, které v červenci 1997 postihly téměř celé území Moravy, Slezska a částečně i východní Čechy. Plošným rozsahem, průběhem a důsledky se zařadily k historicky největším povodním na území Čech a Moravy. Události byly významným impulsem ke zlepšení protipovodňové ochrany. Přiložená tisková zpráva shrnuje protipovodňová opatření vybudovaná v oblastech, které povodeň v roce 1997 nejhůře zasáhla.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz