Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Manipulační řád  >  Manipulační řád
Manipulační řád
Manipulační řád
Augulis Dainius, Ing.  13. únor 2023
Manipulační řád
Povinnost zpracování manipulačního řádu pro vodní dílo ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby vydává rozhodnutí o schválení manipulačního řádu příslušný vodoprávní úřad. Správce povodí
a správce vodního toku vydává odborné stanovisko k navrhovanému manipulačnímu řádu. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, popřípadě norma TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích, stanovuje strukturu a věcnou náplň manipulačního řádu. Pro vydání uvedeného stanoviska je nutné doložit:
  • Žádost o stanovisko
  • Formulář žádosti (viz příloha)
  • Návrh manipulačního řádu
  • Kopie stávajícího povolení k nakládání s vodami
Výše uvedené žádosti za odbor VHD referát vodohospodářského dispečinku vyřizuje: 
Jitka Nitscheová tel. 495 088 722
Jana Karlíková tel. 495 088 722
Ing. Andrea Pospíšilová tel. 495 088 716
Ing. Pavel Jansa tel. 495 088 708
Ing. Petra Štulcová tel. 495 088 708
Ing. Tomáš Kacálek tel. 495 088 724
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik