Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Světový den vody 2022 - akce pro veřejnost
Bendová Hana 15. březen 2022
Povodí Labe při příležitosti Světového dne vody zve všechny zájemce na dny otevřených dveří na vodních dílech. Nabídka včetně podrobností je uvedena v příloze.
Povodí Labe zahajuje výstavbu suché nádrže Žireč v blízkosti Dvora Králové nad Labem. Účelem stavby je protipovodňová ochrana obce Žireč do průtoku Q20. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Rekonstrukce koryta Ředického potoka
Bendová Hana 23. únor 2022
Povodí Labe zahajuje rekonstrukci koryta Ředického potoka mezi Holicemi a Sezemicemi na Pardubicku. Opravou a rekonstrukcí koryta dojde k jeho významné podélné i příčné stabilizaci, čímž se zamezí možnému ohrožení přilehlých nemovitostí při zvýšených průtocích. Podrobnosti o akci jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe v roce 2021 dokončilo revitalizaci říčního ramene Orlice Jordán u Týniště nad Orlicí. Několik desetiletí slepé rameno při ní bylo zprůtočněno, čímž byl tok Orlice prodloužen o 400 metrů. Podrobnosti o provedeném zásahu a jeho významu pro vodní režim krajiny jsou uvedeny v přiloženém článku.
Kalendář Povodí Labe 2022
Bendová Hana 22. prosinec 2021
Povodí Labe přeje všem klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Jako malý dárek přidáváme kalendář "Povodí Labe 2022" v elektronické podobě, který si můžete prohlédnout v příloze.
Povodí Labe zahájí v lednu 2022 práce na odstranění nánosů z umělého kanálu Alba mezi Třebechovicemi pod Orebem a Častolovicemi. Akce zlepší průtočnost kanálu a zajistí přívod vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. V přiložené podrobné tiskové zprávě uvádíme důvody akce, její technické provedení a výsledný přínos pro vodní tok i jeho okolí. Informační list o akci obsahuje grafické ztvárnění nezbytných opatření.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2022“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2022.
Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Suchá nádrž je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Parametry stavby jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Vzhledem k navrhovaným protipovodňovým opatřením na území Liberce, Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou a Hrádku nad Nisou, které jsou převážně liniového charakteru a tudíž jejich realizací dojde ke snížení retenčního účinku inundačního území, nechalo Povodí Labe, státní podnik za přispění účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zpracovat posouzení vlivu navrhovaných protipovodňových opatření na odtokové poměry včetně zahrnutí vodního díla Andělská Hora pro eliminaci negativních účinků navrhovaných liniových opatření.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz