Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Řídící orgány  >  Řídící orgány
Řídící orgány
Řídící orgány
Bendová Hana  28. únor 2024

Řídící orgány

 Zakladatel, statutární orgán, dozorčí rada a její výbory

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství (dále MZe) se sídlem

Těšnov 17
Praha 1
PSČ 117 05
IČO 00020478
 

Jménem MZe vykonávajícího funkci zakladatele je pověřen jednat:
Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství  
Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe

Zástupci statutárního orgánu:
1. zástupce: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel státního podniku Povodí Labe                                                                                                                                2.zástupce: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel státního podniku Povodí Labe 
3. zástupce: Ing. Mgr. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA, finanční ředitel státního podniku Povodí Labe
Zastupování a podepisování:
Státní podnik Povodí Labe zastupuje a za státní podnik Povodí Labe podepisuje Ing. Šebesta, v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

Dozorčí rada:

Ing. Alena Binhacková, předsedkyně DR, jmenovaná zakladatelem            
Ing. Rudolf Jahoda, člen jmenovaný zakladatelem            
Ing. Želmíra Macková, MBA, členka jmenovaná zakladatelem            
RNDr. Lubomír Paroha, člen jmenovaný zakladatelem            
Lukáš Blažej, člen jmenovaný zakladatelem            
Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., člen jmenovaný zakladatelem            
Ing. Růžena Divecká, členka volená z řad zaměstnanců
Ing. Pavla Hajdinová, členka volená z řad zaměstnanců
Ing. Bohumil Pleskač, člen volený z řad zaměstnanců

Pro kontaktování členů dozorčí rady, případně zasílání podnětů či návrhů, můžete využít mailovou adresu dozorcirada@pla.cz.

Výbor pro audit dozorčí rady:

Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, předsedkyně VPA DR
Ing. Radomír Stružinský, místopředseda        
                                

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik