Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Povodňový plán  >  Povodňový plán
Povodňový plán
Povodňový plán
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022
Povodňový plán
Obsah a členění povodňových plánů stanoví § 71 zákona č.254/2001 Sb. a TNV 75 2931 Povodňové plány. Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby vydává správce povodí a správce vodního toku odborné stanovisko k povodňovým plánům správních obvodů obcí s rozšířenou působností, povodňovým plánům obcí a povodňovým plánům objektů a staveb nacházejícím se v záplavovém území nebo zhoršujícím odtokové poměry. Povodňový plán schvaluje pořizovatel a žadatel ho následně předkládá k potvrzení souladu s nadřazeným povodňovým plánem. Povodí Labe, státní podnik neschvaluje povodňové plány jiných subjektů. Pro vydání uvedeného stanoviska je nutné doložit:
  • Žádost o stanovisko
  • Návrh povodňového plánu
Výše uvedené žádosti za odbor VHD referát vodohospodářského dispečinku vyřizuje: Ing. Pavel Jansa tel. 495 088 708.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik