Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty  >  Povodňové zprávy a zprávy o suchu  >  Povodňové zprávy a zprávy o suchu
Povodňové zprávy a zprávy o suchu
Povodňové zprávy
Augulis Dainius, Ing.  27. únor 2020

Povodňové zprávy

Dokumenty publikované v této části jsou závěrečné zprávy o povodních, které zasáhly vodní toky v územní působnosti Povodí Labe, statní podnik, od roku 1995. Zprávy zpracoval vodohospodářský dispečink, kde dostanete případně i další podrobnější informace o těchto situacích (tel. 495 088 730 nebo 720).

Zprávy o povodni:

1.1995 - textová část, přílohy
7.1997 - textová část 1, textová část 2, přílohy
7.1998 - textová část
11.1998 - textová část, přílohy 1, přílohy 2
3.1999 - textová část, přílohy
3.2000 - textová část, přílohy
7.2001 - textová část, přílohy
3.2002 - textová část,, přílohy
8.2002 - textová část, přílohy
3.2005 - textová část a přílohy
3.2006 - textová část, přílohy
8.2006 - textová část, přílohy
8.2010 - textová část a přílohy
7.2011 - textová část, přílohy
6.2013 - textová část a přílohy

Zprávy o suchu:
2015 - textová část


 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik