Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  VH laboratoře  >  Služby  >  Služby
Služby
Služby
Hájek Pavel, Mgr., Ph.D.  16. květen 2024

Ceny vybraných rozborů pitných a odpadních vod pro veřejnost

PITNÉ VODY dle vyhlášky 252/2004 Sb.

krácený rozsah: 2011,- Kč (bez DPH)

(volný chlor, vodivost, pach, zákal, barva, pH, CHSK Mn, NO2, NH4, NO3, Fe, Mn, Al,
mikroskopický obraz -abioseston, počet organismů, živé organismy, koliformní bakterie,
Escherichia coli, Clostridium perfringens, počet kolonií při 36 °C, počet kolonií při 22 °C)

krácený rozsah - chemie: 1138,- Kč (bez DPH)

(volný chlor, vodivost, pach, zákal, barva, pH, CHSK Mn, NO2, NH4, NO3, Fe, Mn, Al)

krácený rozsah - biologie a mikrobiologie: 950,- Kč (bez DPH)
 
(mikroskopický obraz -abioseston, počet organismů, živé organismy, koliformní bakterie,
Escherichia coli, Clostridium perfringens, počet kolonií při 36 °C, počet kolonií při 22 °C)
 
K rozborům pitných vod vyhotovujeme v základní ceně vyhodnocení rozboru.
 
Ceny rozboru pitných vod pro jiné účely: kolaudace, informativní pro zákazníka je stanovena individuálně
 podle požadovaných parametrů.
 
Vzorkovnice pro analýzu pitných vod si můžete vyzvednout v naší laboratoří v níže uvedených dnech.
 
ODPADNÍ VODY (odtok z domovní ČOV, septiku)
 
(nerozpuštěné látky, pH, CHSK Cr, BSK 5 PN): 544,- Kč (bez DPH)
 
Vzorek odpadní vody lze odebrat do vlastní PET lahve (2 l) po neochucených vodách. Lahev se plní po hrdlo.
 
Příjem vzorků v laboratoři Hrade Králové: pitné vody               Po - Út:  6.00 - 12.00
                                                                              odpadní vody         Po - Pá  6.00 - 12.00
 
Příjem vzorků v laboratoři Ústí n. L.:  pitné vody po předchozí domluvě
 
                                                               odpadní vody    Po - Pá  6.30 - 12.00
 
Kompletní ceník na vyžádání
 
Celková nabídka služeb viz Profil laboratoří 
 
 

 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik