Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Stavba liniová (sítě): Most, propustek  >  Stavba liniová (sítě): Most, propustek
Stavba liniová (sítě): Most, propustek
Stavba liniová (sítě): Most, propustek
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022

Stavba liniová (sítě): Most, propustek

  • situace (přehledná, podrobná) s umístěním objektu a okolí
  • ostatní projektová dokumentace popř. výtah z PD obsahující min. podélný řez mostním objektem (propustkem) s absolutními výškovými kótami (nejlépe ve výškovém systému Bpv.)
  • u rekonstrukcí (oprav) je množství podkladů pro stanovisko dáno rozsahem rekonstrukce (opravy) objektu, v případě změny průtočného profilu je třeba předložit podélný řez objektem a výpočet kapacity průtočného profilu pro současný i návrhový stav
  • informace o dotčení případně záboru pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik

Tyto žádosti vyřizuje za odbor PVZ oddělení hydrotechniky. V případě dotazů kontaktujte prosím pracovníka na níže uvedených kontaktech:

Ing. Lukáš Machek (tel. 495 088 674, machekl@pla.cz)

Výše uvedený e-mail neslouží pro zasílání žádostí, pouze pro dotazy ohledně projektové dokumentace, e-mailové žádosti zasílejte na podatelna@pla.cz.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik