Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Protikorupční strategie, compliance program  >  Systém pro oznámení podezření na korupci  >  Systém pro oznámení podezření na korupci
Systém pro oznámení podezření na korupci
Systém pro oznámení podezření na korupci
Bendová Hana  9. květen 2022

 

Oznámení podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik je možné učinit následujícími způsoby:

  • zaslat elektronicky prostřednictvím formuláře  Formulář oznámení korupčního jednání,
  • zaslat elektronicky na e-mailovou adresu schrankaTOPO@pla.cz
  • zaslat v listinné podobě na adresu sídla státního podniku (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové),
  • telefonicky na tel. č. 495 088 608 nebo 495 088 607.

Oznámení je možné podat pod svým jménem i anonymně. Pokud o to oznamovatel v oznámení požádá, má právo na utajení své totožnosti, přičemž při šetření bude postupováno tak, aby nedošlo k jejímu prozrazení (zákonem stanovená oznamovací povinnost tím není dotčena). Podává-li oznamovatel oznámení v listinné podobě, je třeba, aby jej označil takovým způsobem, z nějž bude taková skutečnost patrná, např. na obálku uvedl „compliance – neotvírat“.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik