Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Stavba liniová (sítě): silnice, železnice, úpravy   >  Stavba liniová (sítě): silnice, železnice, úpravy
Stavba liniová (sítě): silnice, železnice, úpravy
Stavba liniová (sítě): silnice, železnice, úpravy koryt toků apod.
Linder Jan, Ing.  14. duben 2022

Stavba liniová (sítě): silnice, železnice, úpravy koryt toků apod.

  • situace (přehledná, podrobná) s umístěním záměru a okolí
  • ostatní projektová dokumentace popř. výtah z PD obsahující min. případný způsob křížení popř. popis souběhu s vodním tokem, u kanalizací uvést typ recipientu, případně popis a dokumentace k výustnímu objektu do toku
  • informace o dotčení případně záboru pozemků ve správě povodí Labe, státní podnik
  • u rekonstrukcí (oprav) je množství podkladů pro stanovisko dáno rozsahem rekonstrukce (opravy) 

Tyto žádosti vyřizuje za odbor PVZ oddělení hydrotechniky. V případě dotazů kontaktujte prosím pracovníka na níže uvedených kontaktech:

Petra Kacálková (tel. 495 088 671, kacalkovap@pla.cz)

Výše uvedený e-mail neslouží pro zasílání žádostí, pouze pro dotazy ohledně projektové dokumentace, e-mailové žádosti zasílejte na podatelna@pla.cz.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik