Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Aplikace závadných látek  >  Aplikace závadných látek
Aplikace závadných látek
Aplikace závadných látek
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022

Aplikace závadných látek

  • Topologie rybníku: souřadnice JTSK, číslo hydrologického pořadí, parcelní čísla dotčených pozemků, název obce, název katastrálního území, název dotčeného vodního toku, říční kilometr
  • Údaje o závadných látkách: druh závadné látky, četnost užití této látky a období, ve kterém má být závadná látka aplikována, maximální roční množství závadné látky a způsob její aplikace.
  • Výsledky předchozích rozborů: výsledky monitoringu jakosti vody v akumulaci rybníku z předchozího období, dokladující deficit živin v rybníku a potřebu další intenzifikace
Tyto žádosti vyřizuje za odbor PVZ oddělení kvality vod v nádržích. V případě dotazů kontaktujte prosím pracovníka na níže uvedených kontaktech:

Tomáš Zapletal (tel. 495 088 668, zapletalt@pla.cz)
Výše uvedený e-mail neslouží pro zasílání žádostí, pouze pro dotazy ohledně projektové dokumentace, e-mailové žádosti zasílejte na podatelna@pla.cz.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik