Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Data pro Vás  >  Přehled akcí na rok 2024  >  Přehled akcí na rok 2024
Přehled akcí na rok 2024
Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2024
Bendová Hana  24. leden 2024
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2024“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2024. Přehled má informativní charakter a Povodí Labe si vyhrazuje právo některá výběrová řízení nerealizovat, změnit uvedené údaje nebo realizovat výběrová řízení nad rámec uvedeného výčtu podlimitních a nadlimitních akcí.
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik