Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Vzdouvání a akumulace  >  Vzdouvání a akumulace
Vzdouvání a akumulace
Vzdouvání a akumulace, energetické využití a převody vody
Augulis Dainius, Ing.  27. duben 2022
 
Vzdouvání a akumulace, energetické využití a převody vody
Potřebu povolení k nakládání s povrchovými vodami řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby vydává rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami příslušný vodoprávní úřad. Vyhláška č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu stanoví, které doklady podle povahy druhu nakládání s vodami žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu. Jedním z těchto podkladů je stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce toku. Pro vydání uvedeného stanoviska a vyjádření je nutné doložit:
 
  • Žádost o stanovisko s přesnou specifikací záměru, včetně doložení jednoduché výkresové dokumentace (pokud není zpracován a současně předložen manipulační řád k našemu stanovisku).
  • Formulář žádosti (viz odkaz)
  • Mapový podklad se zákresem místa
  • Kopie stávajícího povolení k nakládání s vodami (pokud bylo v minulosti již vydáno)
Výše uvedené žádosti za odbor VHD referát vodohospodářského dispečinku vyřizuje:
Jitka Nitscheová tel. 495 088 722
Jana Karlíková tel. 495 088 722
Ing. Andrea Pospíšilová tel. 495 088 716
Ing. Pavel Jansa tel. 495 088 708
Ing. Petra Štulcová tel. 495 088 708
Ing. Tomáš Kacálek tel. 495 088 724

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik