Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality  >  Aktuality
Aktuality
Protipovodňová ochrana od roku 2002 (20 let od katastrofální povodně v srpnu 2002)
Bendová Hana  8. srpen 2022
V příštích dnech si připomeneme katastrofální povodně v srpnu 2002, která na území ve správě Povodí Labe zasáhla zejména oblast dolního Labe. Povodeň byla významným impulsem ke zvýšení obecného povědomí o důležitosti protipovodňové ochrany a k budování protipovodňových opatření nejen v zasažených oblastech. Nejvýznamnější stavby protipovodňové ochrany na středním a dolním Labi a v povodí Jizery a Lužické Nisy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz