Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků  >  Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků
Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků
Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků a majetkoprávní vypořádání
Janošová Hana, Ing.  23. červenec 2018

 

 

Připojený dokument shrnuje podmínky stanovené „Metodickým pokynem FŘ 01/2018“, za nichž oprávněný zástupce Povodí Labe, státní podnik, a to na základě předchozího stanoviska nebo vyjádření státního podniku a uzavřeného smluvního vztahu, vyznačí stavebníkovi souhlas s připravovaným stavebním záměrem na situaci projektové dokumentace, v souladu s § 184a odst. 2 novelizovaného stavebního zákona.
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technickoprovozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Majetkoprávní vypořádání a udělení souhlasu se stavebním záměrem cizího investora na situaci projektové dokumentace řeší jednotlivé závody Povodí Labe, státní podnik nebo majetkový odbor (dle rozdělení kompetencí a územní působnosti). Kontakty na osoby, které zajistí uzavření příslušných smluvních vztahů a udělení následného souhlasu vlastníka na situaci projektové dokumentace, jsou vždy uvedeny ve stanovisku nebo vyjádření státního podniku.
 

 

 

 

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik