Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Data pro Vás  >  Download  >  Download
Download
ISYPO - správcovství toků na území PLa
Staněk Pavel, Ing.  31. srpen 2021
OINF, OTPČ měřítko zpracování: 1:10 000 - ISYPO (Informační Systém Povodí) - evidence úseků toků dle jejich správce ve formátu SHP. Typ dat: GIS linie (jeden úsek správy toku = 1 linie)

Upozornění: Úseky správy toků v tomto archívu jsou pracovní data, která se neustále budou zpřesňovat a upravovat. Nelze je považovat za garantované státní mapové dílo s danou geodetickou přesností. V úseku Labe od Mělníka ke státní hranici jsou publikovány všechny přítoky Labe ve správě Povodí Labe (přístavy, ramena), aby existovali správné soutoky. Přítoky těchto přítoků v exportovaných datech nejsou. Tyto toky jsou v územní působnosti podniků Povodí Ohře a Vltavy.

Důležité sloupce v DBF:

JEV_ID - identifikátor úseku správy
JEV_NAZEV - název správce
IDVT - identifikátor vodního toku (i netoku) - jedinečný v ČR
TOK_NAZ - evidovaný název toku - interní v DB ISyPo
URCENI - legislativní důvod správy
LOKAL_OD a LOKAL_DO - kilometráž úseku správy
DTM_ARIZ - datum autorizace správy

Povodí Labe, státní podnik (dále jen PLa) spravuje vodohospodářsky významné toky a toky určené do správy(drobné, ...). Dále slepá a průtočná ramena těchto toků, pokud jejich správa nebyla určena jinému subjektu. Tato ramena se do databáze postupně přidávají.
Přiložený archív obsahuje známé osy toků ve správě PLa a všechny ostatní toky CEVTu na území PLa jako orientované linie od soutoku k prameni vč. databázových atributů.
V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe, státní podnik".

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, IZarc,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz