Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dotace - Ministerstvo zemědělství  >  Dotace - Ministerstvo zemědělství
Dotace - Ministerstvo zemědělství
Národní plán obnovy
Bendová Hana  26. březen 2024

Národní plán obnovy (dále NPO) je plánem reforem a investic České republiky s cílem zmírnit dopady pandemie COVID-19 a nastartovat ekonomiku s využitím finančních prostředků z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále RRF), který byl členy Evropské rady na zasedání 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období 2021 až 2027 schválen.

Investice zahrnuté v rámci NPO jsou rozčleněny do 6 základních pilířů, které se dále člení na komponenty, konkrétní reformy a investiční akce.

Ministerstvo zemědělství je v rámci pilíře „Fyzická infrastruktura a zelená tranzice“ vlastníkem komponenty 2.6. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, která se skládá ze šesti subkomponent. Projekty Povodí Labe jsou zařazeny v subkomponentách 2.6.1. Protipovodňová ochrana a 2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik