Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Hydrologická situace k 6.9.2023
Bendová Hana 6. září 2023
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze.
Projekt z Norských fondů Alesund
Bendová Hana 28. červen 2023
Povodí Labe získalo dotaci z Norských fondů na nákup vybavení pro vodohospodářské laboratoře.
Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.
Povodí Labe opět zve všechny milovníky technických památek a zajímavých staveb k návštěvě Expozice Les Království a vodní elektrárny Rudolfov. Podrobnosti o obou místech a možnostech jejich návštěvy jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě a v Hlavním menu v záložkách „Expozice Les Království“ a „Vodní elektrárna Rudolfov“.
Dny otevřených dveří 2023
Bendová Hana 9. březen 2023
Dne 22. března 2023 oslaví vodohospodáři spolu se širokou veřejností Světový den vody. Povodí Labe pořádá při této příležitosti Dny otevřených dveří na vodních dílech a zve všechny zájemce k návštěvě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik