Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Data pro Vás  >  Download
Download
Územní členění Povodí Labe
Staněk Pavel, Ing. 25. únor 2016
OINF, referát ASW, správa GIS Jedná se o data v GIS formátu SHP, která obsahují plochy středisek a závodů Povodí Labe, s.p.
Historické povodně
Staněk Pavel, Ing. 30. červenec 2014
30.7.2014, Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou získána terénním šetřením při povodni a anylýzou leteckých snímků. V archívu jsou zachyceny povodně z let 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2010, 2013.
Administrativní kilometráž na tocích PLa
Staněk Pavel, Ing. 25. březen 2014
OINF, OTPČ, měřítko zpracování: 1:10 000 - CEVT (Centrální evidence vodních toků) formát: SHP typ dat: GIS bod (jeden bod na každém hektometru + pramen) Tato kilometráž je generována dle kalibračních bodů s pevnou historickou kilometráží na ose toku (např. jezy, přehradní hráze, ...).
OINF, referát ASW, správa GIS Jedná se o data v GIS formátu SHP, která obsahují plochu územní působnosti Povodí Labe, s.p. V dolním úseku Labe mezi Hřenskem a Mělníkem je plocha rozšířena o cca 3 km na každou stranu. Cíl této vrstvy je určit plochu pokrytí signálem.
Hektometry Labe v evropské kilometráži
Staněk Pavel, Ing. 3. červen 2010
Odbor informatiky (OINF) zveřejňuje polohu tzv. hektometrů toku Labe v nové evropské kilometráži, která má definovaný počátek v Severním moři a staničení od ústí směrem k prameni. formát: SHP typ dat: GIS body
Nová kilometráž Labe
Staněk Pavel, Ing. 1. říjen 2009
Odbor technickoprovozní činnosti, referát vodních toků. Nová kilometráž Labe vychází z dohod v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe a na základě novely zákona č. 114/1995 sb., o vnitrozemské plavbě, proto se kilometráž významné vodní cesty bude shodovat s kilometráží vodního toku Labe.
Stránka 1 2 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz