Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Projekty  >  Spolupráce s "Místními akčními skupinami (MAS)"  >  Spolupráce s "Místními akčními skupinami (MAS)"
Spolupráce s "Místními akčními skupinami (MAS)"
Spolupráce s "Místními akčními skupinami (MAS)"
Linder Jan, Ing.  19. duben 2022
Spolupráce s Místními akčními skupinami ve věcech týkajících se správy povodí, správy vodních toků a souvisejících činností správce povodí

Spolupráce s Místními akčními skupinami ve věcech týkajících se správy povodí a souvisejících činností správce povodí je zajišťována na Povodí Labe, státní podnik prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje. Jedná se zejména o poradní a vyjadřovací činnost ve věci projednávání a povolování různých záměrů, projektů apod.

Kontaktní osoba:
Ing. Michal Krejčí, e-mail: krejcim@pla.cz, tel.: 495 088 658
Spolupráci s Místními akčními skupinami ve věcech týkajících se správy vodních toků a souvisejících zejména se zajištěním provozních činností zajišťují na Povodí Labe, státní podnik jednotlivé provozně-technické úseky příslušných závodů, případně jejich provozní střediska.
Kontaktní osoby (provozně-techničtí náměstci):
Závod Jablonec nad Nisou:
Provozně-technický úsek Hradec Králové
Ing. Jitka Hofmeisterová, e-mail: hofmeisterovaj@pla.cz, tel. 495 088 130
Provozně-technický úsek Jablonec nad Nisou
Ing. Jan Kurka, e-mail: kurkaj@pla.cz, tel. 485 366 340
 
Závod Pardubice:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto
Ing. Jana Shánělová, e-mail: shanelovaj@pla.cz, tel. 466 868 244
Provozně-technický úsek Pardubice
Ing. Irena Kvapilová, e-mail: kvapilovai@pla.cz, tel. 466 868 230
 
Závod Roudnice nad Labem:
Provozně-technický úsek Pardubice
Ing. Jan Vačlena, e-mail: vaclenaja@pla.cz, tel. 466 864 410
Provozně-technický úsek Roudnice nad Labem
Ing. Petr Plessney, e-mail: plessneyp@pla.cz, tel. 416 805 513
 

 Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny ze dne 9. 5. 2016 (viz příloha)

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik