Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Obnovení plavby na labské vodní cestě
Bendová Hana 22. únor 2024
Povodí Labe usiluje o obnovení bezpečného plavebního provozu na labské vodní cestě po zvýšených průtocích na přelomu roku a na začátku února. Práce na odstraňování nánosů a zajištění předepsaných plavebních hloubek byly započaty bezprostředně po opadnutí zvýšených průtoků a potrvají ještě několik týdnů. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe dne 24. 1. 2024 předal staveniště na výstavbu suché nádrže Kutřín vybranému zhotoviteli, polské stavební společnosti Budimex S.A. Délka výstavby dle smlouvy o dílo je stanovena na 39 měsíců od předání staveniště. V současné době budou probíhat přípravné práce a zahájení samotných stavebních prací předpokládáme v měsících duben – květen 2024. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe se snaží obnovit bezpečný plavební provoz na labské vodní cestě po zvýšených průtocích na přelomu roku. V úseku od soutoku s Vltavou po státní hranici byla plavba obnovena od 18.1.2024. Obnovení plavby nad soutokem s Vltavou se plánuje od 1.2.2024, ovšem bude spojeno s omezeními. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené tiskové zprávě.
Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných akcí s předpokladem zahájení v roce 2024“, které plánuje zadat ve výběrových řízeních v roce 2024.
Povodí Labe pokračuje v kontrole labské vodní cesty po povodňové epizodě na přelomu roku. Dne 18.ledna byl plavební provoz obnoven v úseku úseku Labe od ř. km 842,50 (pod vodním dílem Obříství) až po ř. km 726,60 Hřensko. Plavba je však spojena s omezeními, která jsou uvedena v Opatření obecné povahy 6/2024 Státní plavební správy (viz příloha).
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik