Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Havarijní plány  >  Havarijní plány
Havarijní plány
Havarijní plány
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022
 
Havarijní plány
Obsah havarijního plánu je definován v §5 Vyhlášky 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby vydává rozhodnutí o schválení havarijního plánu příslušný vodoprávní úřad. Správce potenciálně ohroženého vodního toku vydává k předloženému návrhu havarijního plánu odborné stanovisko. Pro vydání uvedeného stanoviska je nutné doložit:
  • Žádost o stanovisko
  • Návrh havarijního plánu
Výše uvedené žádosti za odbor VHD referát vodohospodářského dispečinku vyřizuje: Ing. Petra Štulcová tel. 495 088 708, Ing. Tomáš Kacálek tel. 495 088 724.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik