Vodohospodářská bilance za rok 2007
pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod

Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod
grafy_01, grafy_02, tabulky_01, tabulky_02, tabulky_03

Zpráva o hodnocení vypouštění vod