POVODÍ LABE,

státní podnik

Plán dílčího povodí
Horního a středního Labe

Úvod

1

Vítejte na stránkách Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe

18

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe je koncepční materiál, který pořizuje správce povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

Účelem těchto stránek je informovat širokou i odbornou veřejnost o průběhu zpracování a realizaci Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe.

Do schváleného Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe je možno nahlédnout na adrese http://www.plapdp.cz/, kde je k dispozici i interaktivní mapová aplikace.

 obrazek