Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
Povodí Labe, státní podnik