Předpověď průtoků, hladin a rozlivů na vodních tocích
 
Uvod | Mapa

Předpověď průtoků, hladin a rozlivů


Vstup do následujících stránek s předpovědí průtoků, hladin a rozlivů je k dispozici pouze za povodňové situace.
Prostředek pro získání předpovědí je Matematický model pro simulace hydrologických podmínek na Labi realizovaný v prostředí
MIKE FLOOD firmou DHI.


Aplikaci vsupíte kliknutím na mapu nebo na odkaz Mapa

Rozsah matematického modelu je dán následujícími profily:
• Labe profil Opatovice – Hřensko státní hranice
• Vltava profil Praha Chuchle – soutok s Labem
• Ohře profil VD Nechranice – soutok s Labem

Běhy matematického modelu
Za povodňové situace je matematický model spouštěn 3x za den v následujícím režimu:
• běh 1 je spouštěn ve 4:00, předpověď na 24 hodin je k dispozici nejpozději v 10:00
• běh 2 je spouštěn v 10:00, předpověď na 24 hodin je k dispozici nejpozději v 16:00
• běh 3 je spouštěn v 16:00, předpověď na 48 hodin je k dispozici nejpozději ve 4:00 následujícího dne
V případě, že v povodí Labe není povodňová situace předpovědní model nepočítá a vstup do předpovědí není aktivován.

Předpovědi průtoků a hladin
Matematický model poskytuje operativní předpověď průtoků a úrovní hladin v definovaných kontrolních profilech na řece Labi. V těchto profilech jsou k dispozici předpovědi v grafické a tabelární formě a to vždy ze dvou běhů matematického předpovědního modelu, první z nich je aktuální předpovědní běh a druhý je dlouhý běh, který předpovídá na nejdelší dobu do budoucnosti. V určitých časech je aktuální a dlouhý běh identický.

Předpovědi rozlivů
Na základě předpovědí se nad mapovým podkladem zobrazí předpokládaný rozliv, který je vybírán z připraveného zásobníku záplavových čar. Celý úsek Labe od Opatovic po Hřensko státní hranici je rozdělen na 34 logických úseků, pro každý úsek je definovaný jeden kontrolní profil V současné době jsou k dispozici pro zájmovou oblast záplavové čáry pro povodně Q5, Q20 a Q100 a zobrazován je rozliv, který nejlépe odpovídá předpovídanému průtoku v kontrolním profilu. Je možné si zobrazovat záplavová území v časovém kroku jedné hodiny, předpověď v kontrolním profilu je brána vždy z nejnovějšího běhu matematického modelu, který je k dispozici.