VŘ/01/M/2021/1/HK - DŘEVNÍ HMOTA, LOKALITA ZBOŽÍ U DVORA KRÁLOVÉ


216
Prodej movitého majetku - ostatní


3.3.2021 9:00
16.2.2021 6:00
ZBOŽÍ U DVORA KRÁLOVÉ
0,00 Kč
1/1
230 000,00 Kč

Vyhlašovatel má ve smyslu zákona o povodích a zákona o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, kromě jiného i s níže uvedenou movitou věcí:

dřevní hmota (americký topol) z lokality Zboží u Dvora Králové, v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, v sortimentu:

• Objem kulatiny 194,46 m3 (délky 4m s nadměrkem)
• Objem kulatiny 135,8 m3 (délky 2m s nadměrkem)

umístěná na pozemku p.č. 231/3, v katastrálním území Zboží u Dvora Králové. Dřevní hmota je uložena podél místní cesty. Místo je přístupné z hlavní silnice v katastrálním území Zboží u Dvora Králové - odbočka u č.p. 42 (část navazující na město Dvůr Králové nad Labem).

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 3. 2021 v 10 hodin, v zasedací místnosti závodu Jablonec nad Nisou, na adrese Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí a bude zdokumentováno vyhotovením a podpisem „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“.

Minimální cena je vyhlašována jako cena bez DPH. DPH bude přičtena k vítězné cenové nabídce, která se tak stane závaznou kupní cenou.Ing. Tereza Slezáková, úsekový technik
773 791 499
slezakovat@pla.cz
Ing. Monika Martínková, technik
602 126 919
martinkovam@pla.cz

Povodí Labe, státní podnik
Ing. Monika Martínková, technický pracovník
závod 1 Hradec Králové
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Jméno účastníka, název firmy
Ulice a číslo domu
PSČ Město

Povodí Labe, státní podnik
Ing. Monika Martínková, technický pracovník
závod 1 Hradec Králové
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. VŘ/01/M/2021/1/HK,DŘEVNÍ HMOTA – NEOTVÍRAT“


PŘIHLÁŠKU S CENOVOU NABÍDKOU
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
PŘÍLOHY (kopie dokladů k podnikatelské činnosti)


Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek