Výběrové řízení č. MOV/Z2/003/2019 - VD Štěpánov: provozní objekt


205
Prodej movitého majetku - ostatní


25.10.2019 11:00
16.9.2019 6:00
0,00 Kč
Štěpánov
2 420,00 Kč

Stávající buňky jsou ve velmi špatném technickém stavu, mnoho let neudržované a neopravované. Vnitřní plášť z dřevovláknitých, sololitových desek a původní podlaha jsou silně poškozeny. Stěny jsou popraskané, dochází k odpadávání částí povrchů, z větší části jsou napadené plísní a hnilobou. Střecha je opatřená plechovou krytinou, místy poškozenou. Dochází k zatékání. Okna jsou dřevěná, poškozená hnilobou, pokroucená a hrozí nebezpečí vypadnutí skel. Vnější plášť objektu je poškozen hlodavci a dalšími škůdci. Buňky stojí na betonovém základě. Původní elektroinstalace je nefunkční, nekompletní a celkově poškozena. Opotřebení objektu odpovídá jejímu stáří, poškození zvěří, ptáky, hmyzem i dlouhodobému vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám. Nutná celková oprava. Stavební buňky jsou umístěny na cizím pozemku v majetku fyzické osoby. Pro vstup a manipulaci s objektem bude nutné zajištění buď nájemní smlouvy s majitelem pozemku, nebo uzavření věcného břemene.

Bc. Ludvík Petřek
465420426; 602177216
petrekl@pla.cz
Zdeňka Rychtaříková
466 868 244
rychtarikovaz@pla.cz

POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, ZÁVOD PARDUBICE, CIHELNA 139, 530 09 PARDUBICE

"VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. MOV/Z2/003/2019, VD Štěpánov: provozní objekt - NEOTVÍRAT"
PŘÍLOHY
PŘIHLÁŠKU S CENOVOU NABÍDKOU
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
KRYCÍ LISTVěnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek