Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 29.11.2022 19:21
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 29.11.2022 19:26:58
 Station  Harcov odtok  Fluss  Harcovský potok
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungZ důvodu probíhající stavební akce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní", zahrnující těžení nánosů a rekonstrukci hráze bude vodní dílo až do června 2025 zcela vypuštěno.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,031 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
3,9707,27013,6020,2028,4042,2055,10
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy a průtoky), Windows (Stavy a průtoky)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2022 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2014