Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.08.2019 10:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.08.2019 10:02:12
Vrchlice
Tok: Vrchlice
Koruna hráze: 325,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 323,80 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 325,22 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 323,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 304,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.08.2019 09:45 322,27 0,03
26.08.2019 09:00 322,27 0,03
26.08.2019 08:00 322,28 0,03
26.08.2019 07:00 322,32 0,03
26.08.2019 06:00 322,32 0,03
26.08.2019 05:00 322,32 0,03
26.08.2019 04:00 322,32 0,03
26.08.2019 03:00 322,32 0,03
26.08.2019 02:00 322,32 0,03
26.08.2019 01:00 322,32 0,03
26.08.2019 00:00 322,32 0,03
25.08.2019 23:00 322,33 0,03
25.08.2019 22:00 322,32 0,03
25.08.2019 21:00 322,33 0,03
25.08.2019 20:00 322,32 0,03
25.08.2019 19:00 322,32 0,03
25.08.2019 18:00 322,32 0,03
25.08.2019 17:00 322,33 0,03
25.08.2019 16:00 322,33 0,03
25.08.2019 15:00 322,33 0,03
25.08.2019 14:00 322,33 0,03
25.08.2019 13:00 322,33 0,03
25.08.2019 12:00 322,33 0,03
25.08.2019 11:00 322,33 0,03
25.08.2019 07:00 322,33 0,03
24.08.2019 07:00 322,34 0,03
23.08.2019 07:00 322,35 0,03
22.08.2019 07:00 322,36 0,03
21.08.2019 07:00 322,36 0,03
20.08.2019 07:00 322,33 0,03

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015