Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2021 05:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2021 05:37:35
Vrchlice
Tok: Vrchlice
Koruna hráze: 325,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 323,80 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 325,22 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 323,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 304,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže v současné době nezahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2021 05:20 322,19
09.12.2021 05:00 322,19
09.12.2021 04:00 322,19
09.12.2021 03:00 322,19
09.12.2021 02:00 322,19
09.12.2021 01:00 322,19
09.12.2021 00:00 322,19
08.12.2021 23:00 322,19
08.12.2021 22:00 322,19
08.12.2021 21:00 322,19
08.12.2021 20:00 322,19
08.12.2021 19:00 322,19
08.12.2021 18:00 322,19
08.12.2021 17:00 322,19
08.12.2021 16:00 322,19
08.12.2021 15:00 322,19
08.12.2021 14:00 322,19
08.12.2021 12:00 322,20
08.12.2021 11:00 322,20
08.12.2021 10:00 322,20
08.12.2021 09:00 322,20
08.12.2021 08:00 322,20
08.12.2021 07:00 322,20
08.12.2021 06:00 322,20
07.12.2021 07:00 322,21

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015