Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.02.2019 16:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.02.2019 16:41:14
Vrchlice
Tok: Vrchlice
Koruna hráze: 325,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 323,80 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 325,22 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 323,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 304,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.02.2019 16:30 321,79 0,13
18.02.2019 16:00 321,79 0,13
18.02.2019 15:00 321,78 0,13
18.02.2019 14:00 321,78 0,13
18.02.2019 13:00 321,78 0,13
18.02.2019 12:00 321,77 0,13
18.02.2019 11:00 321,77 0,13
18.02.2019 10:00 321,77 0,14
18.02.2019 09:00 321,77 0,13
18.02.2019 08:00 321,77 0,14
18.02.2019 07:00 321,77 0,14
18.02.2019 06:00 321,77 0,13
18.02.2019 05:00 321,77 0,14
18.02.2019 04:00 321,76 0,14
18.02.2019 03:00 321,76 0,13
18.02.2019 02:00 321,76 0,14
18.02.2019 01:00 321,76 0,14
18.02.2019 00:00 321,75 0,13
17.02.2019 23:00 321,75 0,13
17.02.2019 22:00 321,75 0,14
17.02.2019 21:00 321,75 0,14
17.02.2019 20:00 321,75 0,13
17.02.2019 19:00 321,74 0,13
17.02.2019 18:00 321,74 0,14
17.02.2019 17:00 321,74 0,14
17.02.2019 07:00 321,71 0,13
16.02.2019 07:00 321,64 0,14
15.02.2019 07:00 321,55 0,13
14.02.2019 07:00 321,47 0,14
13.02.2019 07:00 321,40 0,13
12.02.2019 07:00 321,32 0,14

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015