Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.07.2020 07:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.07.2020 07:29:20
Vrchlice
Tok: Vrchlice
Koruna hráze: 325,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 323,80 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 325,22 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 323,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 304,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže v současné době nezahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.07.2020 07:15 322,80 0,03
15.07.2020 07:00 322,80 0,03
15.07.2020 06:00 322,81 0,03
15.07.2020 05:00 322,81 0,03
15.07.2020 04:00 322,81 0,03
15.07.2020 03:00 322,81 0,03
15.07.2020 02:00 322,81 0,03
15.07.2020 01:00 322,81 0,03
15.07.2020 00:00 322,81 0,03
14.07.2020 23:00 322,80 0,03
14.07.2020 22:00 322,80 0,03
14.07.2020 21:00 322,80 0,03
14.07.2020 20:00 322,80 0,03
14.07.2020 19:00 322,81 0,03
14.07.2020 18:00 322,81 0,03
14.07.2020 17:00 322,81 0,03
14.07.2020 16:00 322,81 0,03
14.07.2020 15:00 322,81 0,03
14.07.2020 14:00 322,81 0,03
14.07.2020 13:00 322,81 0,03
14.07.2020 12:00 322,81 0,03
14.07.2020 11:00 322,81 0,03
14.07.2020 10:00 322,81 0,03
14.07.2020 09:00 322,81 0,03
14.07.2020 08:00 322,82 0,03
14.07.2020 07:00 322,82 0,03
13.07.2020 07:00 322,83
12.07.2020 07:00 322,84
11.07.2020 07:00 322,84
10.07.2020 07:00 322,83
09.07.2020 07:00 322,82

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015