Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.11.2022 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.11.2022 10:10:06
Vrchlice
Tok: Vrchlice
Koruna hráze: 325,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 323,80 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 325,22 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 323,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 304,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.11.2022 10:00 320,77 0,14
27.11.2022 09:00 320,77 0,14
27.11.2022 08:00 320,77 0,14
27.11.2022 07:00 320,77 0,14
27.11.2022 06:00 320,77 0,14
27.11.2022 05:00 320,76 0,14
27.11.2022 04:00 320,76 0,14
27.11.2022 03:00 320,76 0,14
27.11.2022 02:00 320,76 0,14
27.11.2022 01:00 320,76 0,14
27.11.2022 00:00 320,76 0,14
26.11.2022 23:00 320,76 0,14
26.11.2022 22:00 320,76 0,14
26.11.2022 21:00 320,76 0,14
26.11.2022 20:00 320,76 0,14
26.11.2022 19:00 320,76 0,14
26.11.2022 18:00 320,76 0,14
26.11.2022 17:00 320,76 0,14
26.11.2022 16:00 320,76 0,14
26.11.2022 15:00 320,76 0,14
26.11.2022 14:00 320,76 0,14
26.11.2022 13:00 320,76 0,14
26.11.2022 12:00 320,76 0,14
26.11.2022 11:00 320,76 0,14
26.11.2022 07:00 320,76 0,14
25.11.2022 07:00 320,76 0,14
24.11.2022 07:00 320,76 0,14
23.11.2022 07:00 320,76 0,14
22.11.2022 07:00 320,76 0,14
21.11.2022 07:00 320,76 0,14

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015