Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.08.2019 09:55
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.08.2019 09:55:08
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.08.2019 09:45 764,91 0,23
26.08.2019 09:00 764,90 0,23
26.08.2019 08:00 764,91 0,23
26.08.2019 07:00 764,91 0,23
26.08.2019 06:00 764,91 0,23
26.08.2019 05:00 764,91 0,23
26.08.2019 04:00 764,91 0,26
26.08.2019 03:00 764,91 0,26
26.08.2019 02:00 764,92 0,26
26.08.2019 01:00 764,92 0,26
26.08.2019 00:00 764,92 0,26
25.08.2019 23:00 764,92 0,27
25.08.2019 22:00 764,92 0,27
25.08.2019 21:00 764,92
25.08.2019 20:00 764,92 0,26
25.08.2019 19:00 764,92 0,26
25.08.2019 18:00 764,92 0,26
25.08.2019 17:00 764,92 0,26
25.08.2019 16:00 764,92 0,26
25.08.2019 15:00 764,92 0,26
25.08.2019 14:00 764,92 0,26
25.08.2019 13:00 764,92 0,26
25.08.2019 12:00 764,92 0,26
25.08.2019 11:00 764,93 0,25
25.08.2019 10:00 764,93 0,24
25.08.2019 07:00 764,93 0,24
23.08.2019 07:00 764,96 0,24
22.08.2019 07:00 764,98 0,23
21.08.2019 07:00 765,00 0,22
20.08.2019 07:00 764,99 0,26

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015