Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.07.2020 05:58
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.07.2020 06:02:27
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.07.2020 05:45 764,36 0,27
15.07.2020 05:00 764,36 0,27
15.07.2020 04:00 764,36 0,27
15.07.2020 03:00 764,36 0,30
15.07.2020 02:00 764,36 0,30
15.07.2020 01:00 764,36 0,32
15.07.2020 00:00 764,36 0,33
14.07.2020 23:00 764,36 0,33
14.07.2020 22:00 764,36 0,33
14.07.2020 21:00 764,36 0,32
14.07.2020 20:00 764,36 0,29
14.07.2020 19:00 764,36 0,29
14.07.2020 18:00 764,36 0,29
14.07.2020 17:00 764,36 0,30
14.07.2020 16:00 764,36 0,30
14.07.2020 15:00 764,37 0,30
14.07.2020 14:00 764,37 0,30
14.07.2020 13:00 764,37 0,31
14.07.2020 12:00 764,37 0,30
14.07.2020 11:00 764,37 0,30
14.07.2020 10:00 764,37 0,30
14.07.2020 09:00 764,37 0,29
14.07.2020 08:00 764,37 0,27
14.07.2020 07:00 764,37 0,26
14.07.2020 06:00 764,37 0,26
13.07.2020 07:00 764,38 0,30
12.07.2020 07:00 764,38 0,29
11.07.2020 07:00 764,39 0,29
10.07.2020 07:00 764,40 0,28
09.07.2020 07:00 764,40 0,31

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015