Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.04.2019 04:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.04.2019 04:22:31
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.04.2019 04:00 766,64 3,08
26.04.2019 03:00 766,65 3,07
26.04.2019 02:00 766,66 3,08
26.04.2019 01:00 766,67 3,08
26.04.2019 00:00 766,67 3,08
25.04.2019 23:00 766,68 3,08
25.04.2019 22:00 766,68 3,08
25.04.2019 21:00 766,68 3,09
25.04.2019 20:00 766,69 3,09
25.04.2019 19:00 766,69 3,08
25.04.2019 18:00 766,69 3,08
25.04.2019 17:00 766,69 3,08
25.04.2019 16:00 766,70 3,09
25.04.2019 15:00 766,71 3,09
25.04.2019 14:00 766,71 3,09
25.04.2019 13:00 766,73 3,08
25.04.2019 12:00 766,73 3,08
25.04.2019 11:00 766,73 2,69
25.04.2019 10:00 766,73 3,00
25.04.2019 09:00 766,75 3,06
25.04.2019 08:00 766,75 2,77
25.04.2019 07:00 766,75 2,77
25.04.2019 06:00 766,75 2,77
25.04.2019 05:00 766,75 2,78
24.04.2019 07:00 766,74 1,79
23.04.2019 07:00 766,72 1,78
22.04.2019 07:00 766,75 0,86
21.04.2019 07:00 766,65 0,51
20.04.2019 07:00 766,54 0,52

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015