Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2021 04:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2021 04:20:13
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2021 04:00 765,57 0,27
09.12.2021 03:00 765,57 0,27
09.12.2021 02:00 765,57 0,27
09.12.2021 01:00 765,57 0,28
09.12.2021 00:00 765,57 0,28
08.12.2021 23:00 765,57 0,28
08.12.2021 22:00 765,57 0,28
08.12.2021 21:00 765,58 0,29
08.12.2021 20:00 765,58 0,27
08.12.2021 19:00 765,58 0,27
08.12.2021 18:00 765,58 0,27
08.12.2021 17:00 765,58 0,27
08.12.2021 16:00 765,58 0,27
08.12.2021 15:00 765,58 0,27
08.12.2021 14:00 765,58 0,27
08.12.2021 13:00 765,58 0,28
08.12.2021 12:00 765,58 0,28
08.12.2021 11:00 765,58 0,29
08.12.2021 10:00 765,58 0,29
08.12.2021 09:00 765,58 0,26
08.12.2021 08:00 765,58 0,27
08.12.2021 07:00 765,59 0,26
08.12.2021 06:00 765,58 0,25
08.12.2021 05:00 765,59 0,25
07.12.2021 07:00 765,60 0,27
06.12.2021 07:00 765,62 0,26
05.12.2021 07:00 765,62 0,26
04.12.2021 07:00 765,63 0,28
03.12.2021 07:00 765,63 0,27

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015