Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.02.2019 16:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.02.2019 16:34:16
Souš
Tok: Černá Desná
Koruna hráze: 771,29 [m n.m.]
Kóta přelivu: 768,17 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 769,65 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 766,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 756,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.02.2019 16:15 764,77 0,60
18.02.2019 16:00 764,77 0,59
18.02.2019 15:00 764,77 0,59
18.02.2019 14:00 764,79 0,59
18.02.2019 13:00 764,79 0,59
18.02.2019 12:00 764,79 0,59
18.02.2019 11:00 764,79 0,59
18.02.2019 10:00 764,79 0,59
18.02.2019 09:00 764,79 0,58
18.02.2019 08:00 764,79 0,57
18.02.2019 07:00 764,79 0,57
18.02.2019 06:00 764,79 0,57
18.02.2019 05:00 764,80 0,58
18.02.2019 04:00 764,81 0,59
18.02.2019 03:00 764,81 0,59
18.02.2019 02:00 764,81 0,58
18.02.2019 01:00 764,81 0,58
18.02.2019 00:00 764,81 0,58
17.02.2019 23:00 764,81 0,59
17.02.2019 22:00 764,81 0,59
17.02.2019 21:00 764,81 0,59
17.02.2019 20:00 764,81 0,60
17.02.2019 19:00 764,81 0,58
17.02.2019 18:00 764,82 0,58
17.02.2019 17:00 764,82 0,58
17.02.2019 07:00 764,85 0,56
16.02.2019 07:00 764,89 0,57
15.02.2019 07:00 764,92 0,28
14.02.2019 07:00 764,90 0,28
13.02.2019 07:00 764,92 0,31
12.02.2019 07:00 764,94 0,31

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015