Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.09.2021 23:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.09.2021 23:46:57
Seč
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 491,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 488,61 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 490,11 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 486,81 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 469,61 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.09.2021 23:30 484,13 1,69
25.09.2021 23:00 484,12 1,69
25.09.2021 22:00 484,12 1,68
25.09.2021 21:00 484,13 1,68
25.09.2021 20:00 484,15 1,70
25.09.2021 19:00 484,16 1,63
25.09.2021 18:00 484,16 1,59
25.09.2021 17:00 484,16 1,64
25.09.2021 16:00 484,16 1,66
25.09.2021 15:00 484,15 1,65
25.09.2021 14:00 484,15 1,64
25.09.2021 13:00 484,15 1,65
25.09.2021 12:00 484,15 1,66
25.09.2021 11:00 484,15 1,69
25.09.2021 10:00 484,15 1,71
25.09.2021 09:00 484,15 1,71
25.09.2021 08:00 484,17 1,71
25.09.2021 07:00 484,18 1,67
25.09.2021 06:00 484,18 1,69
25.09.2021 05:00 484,18 1,68
25.09.2021 04:00 484,18 1,68
25.09.2021 03:00 484,17 1,66
25.09.2021 02:00 484,17 1,67
25.09.2021 01:00 484,17 1,66
25.09.2021 00:00 484,17 1,66
24.09.2021 07:00 484,23 1,69
23.09.2021 07:00 484,25 1,64
22.09.2021 07:00 484,28 1,63
21.09.2021 07:00 484,35 1,73
20.09.2021 07:00 484,42 1,74
19.09.2021 07:00 484,48 1,75

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015