Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.04.2019 04:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.04.2019 04:24:15
Seč
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 491,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 488,61 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 490,11 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 486,81 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 469,61 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.04.2019 04:00 486,63 0,92
26.04.2019 03:00 486,63 0,92
26.04.2019 02:00 486,63 0,93
26.04.2019 01:00 486,63 0,93
26.04.2019 00:00 486,63 0,93
25.04.2019 23:00 486,63 0,93
25.04.2019 22:00 486,63 0,93
25.04.2019 21:00 486,62 0,92
25.04.2019 20:00 486,62 0,92
25.04.2019 19:00 486,63 0,92
25.04.2019 18:00 486,62 0,94
25.04.2019 17:00 486,62 0,92
25.04.2019 16:00 486,62 0,93
25.04.2019 15:00 486,62 0,92
25.04.2019 14:00 486,62 0,95
25.04.2019 13:00 486,62 0,93
25.04.2019 12:00 486,62 0,93
25.04.2019 11:00 486,62 0,93
25.04.2019 10:00 486,62 0,94
25.04.2019 09:00 486,62 0,93
25.04.2019 08:00 486,63 0,92
25.04.2019 07:00 486,65 0,92
25.04.2019 06:00 486,65 0,92
25.04.2019 05:00 486,65 0,92
24.04.2019 07:00 486,67 0,92
23.04.2019 07:00 486,68 0,92
22.04.2019 07:00 486,69 0,94
21.04.2019 07:00 486,70 0,94
20.04.2019 07:00 486,72 0,93

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015