Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.08.2019 10:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.08.2019 10:02:07
Seč
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 491,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 488,61 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 490,11 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 486,81 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 469,61 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.08.2019 09:45 485,17 0,83
26.08.2019 09:00 0,82
26.08.2019 09:00 485,17 0,82
26.08.2019 08:00 485,19 0,82
26.08.2019 07:00 485,20 0,82
26.08.2019 06:00 485,20 0,82
26.08.2019 05:00 485,20 0,84
26.08.2019 04:00 485,20 0,83
26.08.2019 03:00 485,20 0,82
26.08.2019 02:00 485,20 0,82
26.08.2019 01:00 485,20 0,82
26.08.2019 00:00 485,20 0,81
25.08.2019 23:00 485,20 0,82
25.08.2019 22:00 485,20 0,83
25.08.2019 21:00 485,20 0,82
25.08.2019 20:00 485,20 0,82
25.08.2019 19:00 485,20 0,81
25.08.2019 18:00 485,20 0,81
25.08.2019 17:00 485,20 0,82
25.08.2019 16:00 485,20 0,84
25.08.2019 15:00 485,20 0,82
25.08.2019 14:00 485,20 0,81
25.08.2019 13:00 485,20 0,80
25.08.2019 12:00 485,20 0,85
25.08.2019 11:00 485,20 0,87
25.08.2019 07:00 485,23 0,85
24.08.2019 07:00 485,26 0,84
23.08.2019 07:00 485,29 0,85
22.08.2019 07:00 485,31 0,80
21.08.2019 07:00 485,32 0,84
20.08.2019 07:00 485,33 0,89

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015