Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2022 19:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2022 19:56:13
Seč
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 491,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 488,61 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 490,11 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 486,81 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 469,61 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2022 19:45 484,85 1,32
29.09.2022 19:00 484,85 1,31
29.09.2022 18:00 484,85 1,31
29.09.2022 17:00 484,84 1,32
29.09.2022 16:00 484,84 1,34
29.09.2022 15:00 484,84 1,34
29.09.2022 14:00 484,84 1,35
29.09.2022 13:00 484,84 1,35
29.09.2022 12:00 484,83 1,35
29.09.2022 11:00 484,83 1,35
29.09.2022 10:00 484,83 1,36
29.09.2022 09:00 484,84 1,35
29.09.2022 08:00 484,85 1,36
29.09.2022 07:00 484,87 1,34
29.09.2022 06:00 484,88 1,35
29.09.2022 05:00 484,87 1,34
29.09.2022 04:00 484,87 1,35
29.09.2022 03:00 484,87 1,34
29.09.2022 02:00 484,86 1,33
29.09.2022 01:00 484,86 1,33
29.09.2022 00:00 484,86 1,32
28.09.2022 23:00 484,86 1,33
28.09.2022 22:00 484,86 1,33
28.09.2022 21:00 484,85 1,32
28.09.2022 20:00 484,85 1,32
28.09.2022 07:00 484,87 1,49
27.09.2022 07:00 484,86 1,21
26.09.2022 07:00 484,83 1,45
25.09.2022 07:00 484,78 1,35
24.09.2022 07:00 484,74 1,37
23.09.2022 07:00 484,68 1,34

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015