Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.08.2019 22:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.08.2019 22:46:18
Rozkoš
Tok: Rozkošský potok
Koruna hráze: 285,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 282,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 280,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 271,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.08.2019 22:15 279,57
24.08.2019 22:00 279,57 0,08
24.08.2019 21:00 279,57 0,08
24.08.2019 20:00 279,57 0,08
24.08.2019 19:00 279,56 0,08
24.08.2019 18:00 279,56 0,08
24.08.2019 17:00 279,56 0,08
24.08.2019 16:00 279,56 0,08
24.08.2019 15:00 279,56 0,08
24.08.2019 14:00 279,56 0,08
24.08.2019 13:00 279,56 0,08
24.08.2019 12:00 279,56 0,08
24.08.2019 11:00 279,56 0,08
24.08.2019 10:00 279,56 0,08
24.08.2019 09:00 279,56 0,08
24.08.2019 08:00 279,56 0,08
24.08.2019 07:00 279,56 0,08
24.08.2019 06:00 279,56 0,08
24.08.2019 05:00 279,56 0,08
24.08.2019 04:00 279,56 0,08
24.08.2019 03:00 279,56 0,08
24.08.2019 02:00 279,56 0,08
24.08.2019 01:00 279,56 0,08
24.08.2019 00:00 279,56 0,08
23.08.2019 23:00 279,56 0,08
23.08.2019 07:00 279,56 0,08
22.08.2019 07:00 279,56 0,08
21.08.2019 07:00 279,56 2,12
20.08.2019 07:00 279,56 2,12
19.08.2019 07:00 279,59 2,11
18.08.2019 07:00 279,62 2,11

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015