Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2022 18:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2022 18:38:02
Rozkoš
Tok: Rozkošský potok
Koruna hráze: 285,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 282,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 280,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 271,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.09.2022 18:30 279,49 0,08
29.09.2022 18:00 279,50 0,08
29.09.2022 17:00 279,49 0,08
29.09.2022 16:00 279,50 0,08
29.09.2022 15:00 279,50 0,08
29.09.2022 14:00 279,49 0,08
29.09.2022 13:00 279,50 0,08
29.09.2022 12:00 279,50 0,08
29.09.2022 11:00 279,49 0,08
29.09.2022 10:00 279,50 0,08
29.09.2022 09:00 279,50 0,08
29.09.2022 08:00 279,49 0,08
29.09.2022 07:00 279,50 0,08
29.09.2022 06:00 279,50 0,08
29.09.2022 05:00 279,50 0,08
29.09.2022 04:00 279,50 0,08
29.09.2022 03:00 279,50 0,08
29.09.2022 02:00 279,50 0,08
29.09.2022 01:00 279,49 0,08
29.09.2022 00:00 279,50 0,08
28.09.2022 23:00 279,49 0,08
28.09.2022 22:00 279,49 0,08
28.09.2022 21:00 279,50 0,08
28.09.2022 20:00 279,49 0,08
28.09.2022 19:00 279,49 0,08
28.09.2022 07:00 279,49 0,08
27.09.2022 07:00 279,48 0,08
26.09.2022 07:00 279,48 0,08
25.09.2022 07:00 279,48 0,08
24.09.2022 07:00 279,48 0,08
23.09.2022 07:00 279,48 0,08

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015