Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.01.2021 00:24
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.01.2021 00:27:34
Rozkoš
Tok: Rozkošský potok
Koruna hráze: 285,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 282,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 279,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 271,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.01.2021 00:15 0,08
20.01.2021 00:00 279,46 0,08
19.01.2021 23:00 279,46 0,08
19.01.2021 22:00 279,46 0,08
19.01.2021 21:00 279,46 0,08
19.01.2021 20:00 279,46 0,08
19.01.2021 19:00 279,46 0,08
19.01.2021 18:00 279,46 0,08
19.01.2021 17:00 279,46 0,08
19.01.2021 16:00 279,46 0,08
19.01.2021 15:00 279,46 0,08
19.01.2021 14:00 279,46 0,08
19.01.2021 13:00 279,46 0,08
19.01.2021 12:00 279,46 0,08
19.01.2021 11:00 279,46 0,08
19.01.2021 10:00 279,46 0,08
19.01.2021 09:00 279,46 0,08
19.01.2021 08:00 279,46 0,08
19.01.2021 07:00 279,46 0,08
19.01.2021 06:00 279,46 0,08
19.01.2021 05:00 279,46 0,08
19.01.2021 04:00 279,46 0,08
19.01.2021 03:00 279,46 0,08
19.01.2021 02:00 279,46 0,08
19.01.2021 01:00 279,46 0,08
18.01.2021 07:00 279,46 0,08
17.01.2021 07:00 279,46 0,08
16.01.2021 07:00 279,46 0,08
15.01.2021 07:00 279,46 0,08
14.01.2021 07:00 279,46 0,08

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015