Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.09.2021 23:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.09.2021 23:45:45
Pařížov
Tok: Doubrava
Koruna hráze: 325,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 324,03 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 324,81 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 314,83 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 309,31 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.09.2021 23:30 314,97 0,45
25.09.2021 23:00 314,97 0,44
25.09.2021 22:00 314,97 0,45
25.09.2021 21:00 314,97 0,45
25.09.2021 20:00 314,97 0,44
25.09.2021 19:00 314,97 0,45
25.09.2021 18:00 314,98 0,45
25.09.2021 17:00 314,98 0,45
25.09.2021 16:00 314,98 0,45
25.09.2021 15:00 314,99 0,45
25.09.2021 14:00 314,99 0,44
25.09.2021 13:00 314,99 0,45
25.09.2021 12:00 314,99 0,44
25.09.2021 11:00 314,99 0,45
25.09.2021 10:00 314,99 0,45
25.09.2021 09:00 314,99 0,44
25.09.2021 08:00 314,99 0,45
25.09.2021 07:00 314,99 0,45
25.09.2021 06:00 314,99 0,45
25.09.2021 05:00 315,00 0,45
25.09.2021 04:00 315,00 0,45
25.09.2021 03:00 314,99 0,45
25.09.2021 02:00 314,99 0,45
25.09.2021 01:00 314,99 0,45
25.09.2021 00:00 314,99 0,44
24.09.2021 07:00 315,00 0,37
23.09.2021 07:00 314,68 0,37
22.09.2021 07:00 314,58 0,36
21.09.2021 07:00 314,57 0,37
20.09.2021 07:00 314,56 0,37
19.09.2021 07:00 314,59 0,50

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015