Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.08.2019 18:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.08.2019 18:45:58
Pařížov
Tok: Doubrava
Koruna hráze: 325,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 324,03 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 324,81 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 314,83 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 309,31 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.08.2019 18:30 312,13 0,22
21.08.2019 18:00 312,12 0,21
21.08.2019 17:00 312,11 0,22
21.08.2019 16:00 312,10 0,21
21.08.2019 15:00 312,09 0,21
21.08.2019 14:00 312,06 0,21
21.08.2019 13:00 312,03 0,21
21.08.2019 12:00 312,00 0,21
21.08.2019 11:00 311,97 0,22
21.08.2019 10:00 311,97 0,21
21.08.2019 09:00 311,98 0,21
21.08.2019 08:00 311,99 0,21
21.08.2019 07:00 312,00 0,22
21.08.2019 06:00 312,00 0,19
21.08.2019 05:00 312,00 0,19
21.08.2019 04:00 312,01 0,20
21.08.2019 03:00 312,01 0,19
21.08.2019 02:00 312,01 0,18
21.08.2019 01:00 312,01 0,19
21.08.2019 00:00 312,02 0,19
20.08.2019 23:00 312,02 0,20
20.08.2019 22:00 312,02 0,19
20.08.2019 21:00 312,03 0,20
20.08.2019 20:00 312,03 0,20
20.08.2019 19:00 312,04 0,20
20.08.2019 07:00 312,09 0,20
19.08.2019 07:00 312,19 0,22
18.08.2019 07:00 312,29 0,21
17.08.2019 07:00 312,35 0,21
16.08.2019 07:00 312,41 0,21
15.08.2019 07:00 312,47 0,21

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015