Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.07.2020 12:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.07.2020 12:47:22
Mlýnice
Tok: Albrechtický potok
Koruna hráze: 393,65 [m n.m.]
Kóta přelivu: 392,53 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 393,53 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 389,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 383,95 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.07.2020 12:30 389,26 0,07
07.07.2020 12:00 389,26 0,07
07.07.2020 11:00 389,26 0,07
07.07.2020 10:00 389,26 0,07
07.07.2020 09:00 389,26 0,09
07.07.2020 08:00 389,26 0,10
07.07.2020 07:00 389,26 0,10
07.07.2020 06:00 389,26 0,10
07.07.2020 05:00 389,26 0,10
07.07.2020 04:00 389,26 0,10
07.07.2020 03:00 389,27 0,09
07.07.2020 02:00 389,27 0,09
07.07.2020 01:00 389,27 0,10
07.07.2020 00:00 389,27 0,09
06.07.2020 23:00 389,27 0,10
06.07.2020 22:00 389,27 0,10
06.07.2020 21:00 389,27 0,10
06.07.2020 20:00 389,28 0,10
06.07.2020 19:00 389,28 0,10
06.07.2020 18:00 389,28 0,10
06.07.2020 17:00 389,28 0,10
06.07.2020 16:00 389,28 0,10
06.07.2020 15:00 389,28 0,10
06.07.2020 14:00 389,28 0,10
06.07.2020 13:00 389,28 0,10
06.07.2020 07:00 389,29
05.07.2020 07:00 389,30 0,09
04.07.2020 07:00 389,29 0,09
03.07.2020 07:00 389,20 0,09
02.07.2020 07:00 389,10 0,09
01.07.2020 07:00 389,12 0,32

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015