Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.09.2021 23:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.09.2021 23:28:22
Křižanovice
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 405,82 [m n.m.]
Kóta přelivu: 404,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 404,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 404,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 396,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.09.2021 23:15 403,66 1,52
25.09.2021 23:00 403,66 1,50
25.09.2021 22:00 403,66 1,53
25.09.2021 21:00 403,67 1,49
25.09.2021 20:00 403,67 1,50
25.09.2021 19:00 403,67 1,47
25.09.2021 18:00 403,67 1,48
25.09.2021 17:00 403,67 1,45
25.09.2021 16:00 403,67 1,47
25.09.2021 15:00 403,67 1,50
25.09.2021 14:00 403,67 1,52
25.09.2021 13:00 403,68 1,53
25.09.2021 12:00 403,68 1,58
25.09.2021 11:00 403,67 1,56
25.09.2021 10:00 403,67 1,58
25.09.2021 09:00 403,68 1,59
25.09.2021 08:00 403,68 1,53
25.09.2021 07:00 403,68 1,52
25.09.2021 06:00 403,68 1,51
25.09.2021 05:00 403,68 1,50
25.09.2021 04:00 403,68 1,49
25.09.2021 03:00 403,68 1,49
25.09.2021 02:00 403,68 1,50
25.09.2021 01:00 403,68 1,52
25.09.2021 00:00 403,68 1,53
24.09.2021 07:00 403,70 1,53
23.09.2021 07:00 403,70 1,47
22.09.2021 07:00 403,66 1,48
21.09.2021 07:00 403,65 1,46
20.09.2021 07:00 403,62 1,43
19.09.2021 07:00 403,57 1,48

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015