Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.08.2019 03:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.08.2019 03:28:15
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.08.2019 03:15 730,21 0,30
22.08.2019 03:00 730,21 0,30
22.08.2019 02:00 730,21 0,30
22.08.2019 01:00 730,21 0,30
22.08.2019 00:00 730,21 0,30
21.08.2019 23:00 730,21 0,30
21.08.2019 22:00 730,22 0,30
21.08.2019 21:00 730,22 0,30
21.08.2019 20:00 730,23 0,30
21.08.2019 19:00 730,23 0,30
21.08.2019 18:00 730,23 0,29
21.08.2019 17:00 730,23 0,29
21.08.2019 16:00 730,23 0,29
21.08.2019 15:00 730,23 0,30
21.08.2019 14:00 730,23 0,29
21.08.2019 13:00 730,23 0,29
21.08.2019 12:00 730,23 0,29
21.08.2019 11:00 730,23 0,29
21.08.2019 10:00 730,23 0,29
21.08.2019 09:00 730,23 0,29
21.08.2019 08:00 730,23 0,29
21.08.2019 07:00 730,23 0,29
21.08.2019 06:00 730,23 0,29
21.08.2019 05:00 730,23 0,29
21.08.2019 04:00 730,23 0,30
20.08.2019 07:00 730,23 0,29
19.08.2019 07:00 730,24 0,31
18.08.2019 07:00 730,25 0,31
17.08.2019 07:00 730,26 0,30
16.08.2019 07:00 730,27 0,29

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015