Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.11.2022 10:43
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.11.2022 10:43:41
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.11.2022 10:30 729,69 0,28
27.11.2022 10:00 729,69 0,28
27.11.2022 09:00 729,69 0,28
27.11.2022 08:00 729,69 0,27
27.11.2022 07:00 729,69 0,28
27.11.2022 06:00 729,68 0,27
27.11.2022 05:00 729,68 0,27
27.11.2022 04:00 729,68 0,27
27.11.2022 03:00 729,68 0,27
27.11.2022 02:00 729,68 0,27
27.11.2022 01:00 729,68 0,27
27.11.2022 00:00 729,68 0,27
26.11.2022 23:00 729,67 0,27
26.11.2022 22:00 729,67 0,27
26.11.2022 21:00 729,67 0,27
26.11.2022 20:00 729,67 0,27
26.11.2022 19:00 729,66 0,27
26.11.2022 18:00 729,66 0,27
26.11.2022 17:00 729,66 0,27
26.11.2022 16:00 729,66 0,27
26.11.2022 15:00 729,66 0,27
26.11.2022 14:00 729,65 0,27
26.11.2022 13:00 729,65 0,27
26.11.2022 12:00 729,65 0,27
26.11.2022 11:00 729,65 0,27
26.11.2022 07:00 729,64 0,27
25.11.2022 07:00 729,64 0,27
24.11.2022 07:00 729,65 0,27
23.11.2022 07:00 729,66 0,27
22.11.2022 07:00 729,68 0,27
21.11.2022 07:00 729,69 0,27

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015