Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.07.2020 12:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.07.2020 12:46:24
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.07.2020 12:30 731,16 0,53
07.07.2020 12:00 731,16 0,52
07.07.2020 11:00 731,17 0,52
07.07.2020 10:00 731,17 0,52
07.07.2020 09:00 731,17 0,53
07.07.2020 08:00 731,17 0,53
07.07.2020 07:00 731,17 0,52
07.07.2020 06:00 731,17 0,52
07.07.2020 05:00 731,17 0,52
07.07.2020 04:00 731,17 0,52
07.07.2020 03:00 731,18 0,52
07.07.2020 02:00 731,18 0,53
07.07.2020 01:00 731,18 0,52
07.07.2020 00:00 731,18 0,52
06.07.2020 23:00 731,18 0,52
06.07.2020 22:00 731,18 0,52
06.07.2020 21:00 731,18 0,52
06.07.2020 20:00 731,18 0,52
06.07.2020 19:00 731,19 0,52
06.07.2020 18:00 731,19 0,52
06.07.2020 17:00 731,19 0,52
06.07.2020 16:00 731,19 0,52
06.07.2020 15:00 731,19 0,52
06.07.2020 14:00 731,19 0,52
06.07.2020 13:00 731,19 0,52
06.07.2020 07:00 731,19 0,52
05.07.2020 07:00 731,21 0,54
04.07.2020 07:00 731,23 0,54
03.07.2020 07:00 731,25 0,57
02.07.2020 07:00 731,25 0,55
01.07.2020 07:00 731,26 0,56

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015