Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2021 06:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2021 06:02:40
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2021 05:45 730,87 0,33
09.12.2021 05:00 730,87 0,33
09.12.2021 04:00 730,87 0,33
09.12.2021 03:00 730,87 0,33
09.12.2021 02:00 730,87 0,33
09.12.2021 01:00 730,87 0,33
09.12.2021 00:00 730,87 0,33
08.12.2021 23:00 730,87 0,33
08.12.2021 22:00 730,87 0,33
08.12.2021 21:00 730,87 0,33
08.12.2021 20:00 730,87 0,33
08.12.2021 19:00 730,87 0,33
08.12.2021 18:00 730,87 0,33
08.12.2021 17:00 730,87 0,33
08.12.2021 16:00 730,87 0,33
08.12.2021 15:00 730,87 0,33
08.12.2021 14:00 730,87 0,33
08.12.2021 13:00 730,87 0,33
08.12.2021 12:00 730,87 0,33
08.12.2021 11:00 730,87 0,33
08.12.2021 10:00 730,87 0,33
08.12.2021 09:00 730,87 0,33
08.12.2021 08:00 730,88 0,33
08.12.2021 07:00 730,88 0,33
07.12.2021 07:00 730,88 0,33
06.12.2021 07:00 730,89 0,33
05.12.2021 07:00 730,90 0,34
04.12.2021 07:00 730,89 0,34
03.12.2021 07:00 730,90 0,35

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015