Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.11.2022 10:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.11.2022 10:42:50
Harcov
Tok: Harcovský potok
Koruna hráze: 373,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 372,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 373,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 370,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 364,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Z důvodu probíhající stavební akce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní", zahrnující těžení nánosů a rekonstrukci hráze bude vodní dílo až do června 2025 zcela vypuštěno.Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015