Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.07.2020 08:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.07.2020 08:10:19
Harcov
Tok: Harcovský potok
Koruna hráze: 373,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 372,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 373,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 370,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 364,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.07.2020 08:00 370,45 0,10
15.07.2020 07:00 370,45 0,10
15.07.2020 06:00 370,45 0,10
15.07.2020 05:00 370,45 0,10
15.07.2020 04:00 370,45 0,10
15.07.2020 03:00 370,45 0,10
15.07.2020 02:00 370,45 0,10
15.07.2020 01:00 370,45 0,10
15.07.2020 00:00 370,45 0,10
14.07.2020 23:00 370,45 0,10
14.07.2020 22:00 370,45 0,10
14.07.2020 21:00 370,45 0,10
14.07.2020 20:00 370,45 0,10
14.07.2020 19:00 370,45 0,10
14.07.2020 18:00 370,45 0,10
14.07.2020 17:00 370,45 0,10
14.07.2020 16:00 370,45 0,10
14.07.2020 15:00 370,45 0,10
14.07.2020 14:00 370,45 0,10
14.07.2020 13:00 370,45 0,10
14.07.2020 12:00 370,45 0,10
14.07.2020 11:00 370,45 0,10
14.07.2020 10:00 370,45 0,10
14.07.2020 09:00 370,45 0,10
14.07.2020 07:00 370,45 0,10
13.07.2020 07:00 370,45 0,10
12.07.2020 07:00 370,43 0,10
11.07.2020 07:00 370,40 0,19
10.07.2020 07:00 370,45 0,19
09.07.2020 07:00 370,47 0,19

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015