Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.04.2019 04:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.04.2019 04:23:58
Hamry
Tok: Chrudimka
Koruna hráze: 603,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 600,06 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 601,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 597,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 592,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Od dubna do června se hladina udržuje na kótě max. 598,60 m n. m. z důvodu rybího hospodářství.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.04.2019 04:00 598,79 0,13
26.04.2019 03:00 598,79 0,14
26.04.2019 02:00 598,79 0,14
26.04.2019 01:00 598,79 0,14
26.04.2019 00:00 598,79 0,14
25.04.2019 23:00 598,79 0,14
25.04.2019 22:00 598,79 0,14
25.04.2019 21:00 598,79 0,14
25.04.2019 20:00 598,79 0,14
25.04.2019 19:00 598,79 0,14
25.04.2019 18:00 598,79 0,14
25.04.2019 17:00 598,79 0,14
25.04.2019 16:00 598,79 0,13
25.04.2019 15:00 598,79 0,13
25.04.2019 14:00 598,79 0,13
25.04.2019 13:00 598,79 0,13
25.04.2019 12:00 598,79 0,13
25.04.2019 11:00 598,79 0,13
25.04.2019 10:00 598,79 0,13
25.04.2019 09:00 598,79 0,12
25.04.2019 08:00 598,79 0,12
25.04.2019 07:00 598,79 0,12
25.04.2019 06:00 598,79 0,12
25.04.2019 05:00 598,79 0,12
24.04.2019 07:00 598,78 0,14
23.04.2019 07:00 598,77 0,14
22.04.2019 07:00 598,77 0,14
21.04.2019 07:00 598,76 0,13
20.04.2019 07:00 598,75 0,13

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015