Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.11.2022 10:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.11.2022 10:42:47
Fojtka
Tok: Fojtka
Koruna hráze: 393,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 392,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 393,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 389,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 385,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.11.2022 10:30 389,39 0,03
27.11.2022 10:00 389,39 0,03
27.11.2022 09:00 389,38 0,03
27.11.2022 08:00 389,38 0,03
27.11.2022 07:00 389,38 0,03
27.11.2022 06:00 389,38 0,03
27.11.2022 05:00 389,38 0,03
27.11.2022 04:00 389,38 0,03
27.11.2022 03:00 389,38 0,03
27.11.2022 02:00 389,37 0,03
27.11.2022 01:00 389,37 0,03
27.11.2022 00:00 389,37 0,03
26.11.2022 23:00 389,37 0,03
26.11.2022 22:00 389,37 0,03
26.11.2022 21:00 389,37 0,03
26.11.2022 20:00 389,36 0,03
26.11.2022 19:00 389,36 0,03
26.11.2022 18:00 389,36 0,03
26.11.2022 17:00 389,36 0,03
26.11.2022 16:00 389,36 0,03
26.11.2022 15:00 389,36 0,03
26.11.2022 14:00 389,35 0,03
26.11.2022 13:00 389,35 0,03
26.11.2022 12:00 389,35 0,03
26.11.2022 11:00 389,35 0,03
26.11.2022 07:00 389,35 0,03
25.11.2022 07:00 389,33 0,03
24.11.2022 07:00 389,32 0,03
23.11.2022 07:00 389,31 0,03
22.11.2022 07:00 389,31 0,03
21.11.2022 07:00 389,30 0,03

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015