Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2021 06:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2021 06:04:44
Fojtka
Tok: Fojtka
Koruna hráze: 393,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 392,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 393,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 389,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 385,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.12.2021 05:45 389,36 0,08
09.12.2021 05:00 389,36 0,08
09.12.2021 04:00 389,36 0,08
09.12.2021 03:00 389,36 0,08
09.12.2021 02:00 389,36 0,08
09.12.2021 01:00 389,36 0,08
09.12.2021 00:00 389,36 0,08
08.12.2021 23:00 389,36 0,08
08.12.2021 22:00 389,36 0,08
08.12.2021 21:00 389,36 0,08
08.12.2021 20:00 389,36 0,08
08.12.2021 19:00 389,36 0,08
08.12.2021 18:00 389,36 0,08
08.12.2021 17:00 389,36 0,08
08.12.2021 16:00 389,36 0,08
08.12.2021 15:00 389,36 0,08
08.12.2021 14:00 389,37 0,08
08.12.2021 13:00 389,37 0,08
08.12.2021 12:00 389,37 0,08
08.12.2021 11:00 389,37 0,08
08.12.2021 10:00 389,37 0,08
08.12.2021 09:00 389,37 0,08
08.12.2021 08:00 389,37 0,08
08.12.2021 07:00 389,37 0,08
07.12.2021 07:00 389,38 0,08
06.12.2021 07:00 389,38 0,09
05.12.2021 07:00 389,40 0,09
04.12.2021 07:00 389,41 0,09
03.12.2021 07:00 389,42 0,09

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015