Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 23:34
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 23:34:35
Fojtka
Tok: Fojtka
Koruna hráze: 393,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 392,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 393,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 389,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 385,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 23:15 389,45 0,03
19.08.2019 23:00 389,45 0,03
19.08.2019 22:00 389,45 0,03
19.08.2019 21:00 389,45 0,03
19.08.2019 20:00 389,45 0,03
19.08.2019 19:00 389,45 0,03
19.08.2019 18:00 389,45 0,03
19.08.2019 17:00 389,45 0,03
19.08.2019 16:00 389,45 0,03
19.08.2019 15:00 389,44 0,03
19.08.2019 14:00 389,44 0,03
19.08.2019 13:00 389,44 0,03
19.08.2019 12:00 389,44 0,03
19.08.2019 11:00 389,44 0,03
19.08.2019 10:00 389,44 0,03
19.08.2019 09:00 389,44 0,03
19.08.2019 08:00 389,44 0,03
19.08.2019 07:00 389,44 0,03
19.08.2019 06:00 389,44 0,03
19.08.2019 05:00 389,44 0,03
19.08.2019 04:00 389,44 0,03
19.08.2019 03:00 389,44 0,03
19.08.2019 02:00 389,44 0,03
19.08.2019 01:00 389,44 0,03
19.08.2019 00:00 389,44 0,03
18.08.2019 07:00 389,45 0,03
17.08.2019 07:00 389,45 0,03
16.08.2019 07:00 389,46 0,03
15.08.2019 07:00 389,46 0,03
14.08.2019 07:00 389,46 0,03
13.08.2019 07:00 389,46 0,03

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015