Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.07.2020 12:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.07.2020 12:42:47
Bedřichov
Tok: Černá Nisa
Koruna hráze: 775,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 774,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 774,38 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 773,48 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 764,48 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.07.2020 12:30 772,39
07.07.2020 12:15 0,38
07.07.2020 12:00 772,39 0,38
07.07.2020 11:00 772,39 0,84
07.07.2020 10:00 772,37 0,96
07.07.2020 09:00 772,38 0,39
07.07.2020 08:00 772,39 0,37
07.07.2020 07:00 772,39 0,37
07.07.2020 06:00 772,42 0,11
07.07.2020 05:00 772,42 0,11
07.07.2020 04:00 772,42 0,10
07.07.2020 03:00 772,41 0,10
07.07.2020 02:00 772,41 0,10
07.07.2020 01:00 772,41 0,10
07.07.2020 00:00 772,41 0,09
06.07.2020 23:00 772,41 0,10
06.07.2020 22:00 772,41 0,10
06.07.2020 21:00 772,41 0,10
06.07.2020 20:00 772,41 0,11
06.07.2020 19:00 772,41 0,10
06.07.2020 18:00 772,41 0,11
06.07.2020 17:00 772,41 0,11
06.07.2020 16:00 772,41 0,11
06.07.2020 15:00 772,41 0,11
06.07.2020 14:00 772,41 0,11
06.07.2020 13:00 772,41 0,11
06.07.2020 07:00 772,40 0,10
05.07.2020 07:00 772,39 0,12
04.07.2020 07:00 772,37 0,09
03.07.2020 07:00 772,38 0,26
02.07.2020 07:00 772,38 0,39
01.07.2020 07:00 772,42 0,41

Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android (Stavy nádrží)
  Povodí Labe, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015