Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Vrchlice, přehrada Vrchlice
Domů
  Profil firmy  >  Řídící orgány  >  Řídící orgány
Řídící orgány
Řídící orgány
Bendová Hana  17. říjen 2019

Řídící orgány

 Zakladatel, statutární orgán, dozorčí rada a její výbory

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství (dále MZe) se sídlem

Těšnov 17
Praha 1
PSČ 117 05
IČO 00020478
 

Jménem MZe vykonávajícího funkci zakladatele je pověřen jednat:
Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství  
Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe

Zástupci statutárního orgánu:
1. zástupce: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel státního podniku Povodí Labe                                                                                                                                2.zástupce: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel státního podniku Povodí Labe 
3. zástupce: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka státního podniku Povodí Labe
Zastupování a podepisování:
Státní podnik Povodí Labe zastupuje a za státní podnik Povodí Labe podepisuje Ing. Šebesta, v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

Dozorčí rada:

      
Mgr. Jan Sixta, místopředseda DR, jmenovaný zakladatelem                       
Ing. Alena Binhacková, členka jmenovaná zakladatelem            
Ing. Jan Landa, člen jmenovaný zakladatelem            
Ing. Martin Šebestyán, MBA, člen jmenovaný zakladatelem            
Ing. Aleš Krška, člen volený z řad zaměstnanců           
Ing. Petr Michalovich, člen volený z řad zaměstnanců
Bc. Ing. Jan Zajíc, člen volený z řad zaměstnanců

 

Výbor pro audit dozorčí rady:

Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, předsedkyně VPA DR
Ing. Radomír Stružinský, místopředseda        
Mgr. Jan Sixta, člen                                   

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz